Zalogujświnka
rok ur.:
właściciel: Ranczo na Grobli - p.Luiza
Sisi
świnka
rok ur.:
właściciel: Ranczo na Grobli - p.Luiza